Arbetsmiljö
Ergonomi
Lokaler
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Hälsa
Besvär
Livsstil
Ledarskap
Krav
Kontroll
Stöd
Analysen omfattar totalt 26 områden
inom Arbetsmiljö, Hälsa och LedarskapAdress: ERA Gruppen
Box 690
114 79 Stockholm

Besöksadress Katarina Bangata 57 116 42 STOCKHOLM

Telefon 08 778 90 60
070 554 62 04 Simon
073 525 85 84 Gustav

E-post info@eragruppen.se
simon.elvnas@eragruppen.se
gustav.strom@eragruppen.se

Hemsida www.eragruppen.se

 

ERA Gruppen , Box 690 , 114 79 Stockholm info@eragruppen.se, tel 08 778 90 60